Projekt „Slezské Beskydy - společné dědictví” spolufinancovaných
Evropskou unií v rámci programu Interreg V-A Republika Česká – Polská.


AUTOMOBILOVÁ TRASA


Beskydský Dům Bylinek "Przytulia" (Brenna) → Chlebová Chata → Beskydské Muzeum → Lesní Středisko Ekologické Výchovy → Přírodní rezervace "Bukovec" → Muzeum Třineckých Železáren → Kostel Povýšení Svátého Kříže #→ Muzeum MUZ-IC (Bystřice)