Projekt „Slezské Beskydy - společné dědictví” spolufinancovaných
Evropskou unií v rámci programu Interreg V-A Republika Česká – Polská.


O PROGRAMU


Polsko-české výpravy je program, který povzbuzuje k poznání dědictví Slezských Beskyd díky trasám mezi Brennou (PL), a Bystřicou (CZ). Během cesty turista navštěvuje zajímavá místa zobrazující historické, přírodní a krajinné hodnoty tohoto regionu. existují tři různé trasy: automobilová, cyklostezka a pěší. Pro každou trasu byly připraveny čtyři otázky. Poskytnutí správných odpovědí po cestě danou trasou opravňuje k obdržení ceny. Myšlenkou programu je také pozvání k návratu do oblasti slezských Beskyd a cestování jinými cestami. Za cestování po všech trasách se uděluje speciální cena. Pojďte se pobavit! Všechny tři trasy spojují dvě místa: Beskydský dům bylin “Przytulia” a Muzeum MUSI-C v Bystřici. Cestování po trasách jde provést v libovolném pořadí - obě místa jsou zaměnitelné – mohou být počáteční a nebo koncové. Pro účast v programu je třeba dostat účastnickou kartu s razítkem a datem první trasy v počátečním bodě. Čas pro každou trasu je 30 kalendářních dnů. Po dokončení trasy je třeba označit správné odpovědi na otázky a předložít kartu zaměstnanci koncového bodu pro obdržení finálního razítka a ceny (po ověření správnosti odpovědi).

Účastník může začít další trasu ihned po dokončení jedné trasy – pro tento účel je třeba obdržet razítko u koncového bodu. Další trasu lze také zahájit v libovolné jiné době programu (v jednom z výše uvedených míst). Je možné použít jednou účastnickou kartu pro všechny trasy nebo požádat o novou, pokud první karta se ztratí nebo bude zničená.

Cenou za ukončení každé trasy je šálek s logem projektu Slezské Beskydy - Společné dědictví.

Více podrobností o programu naleznete v pravidlech.