Projekt „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. Slezské Beskydy - Společné dědictvív” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


trasa piesza


Beskidzki Dom Zielin "Przytulia" (Brenna) → Kamień ewangelików na Równicy (Ustroń) → Muzeum "Zbiory Marii Skalickiej" (Ustroń) → Wieża widokowa na Czantorii (Nydek) Ścieżka rycerska do Bystrzycy (Nydek) → Muzeum MUZ-IC (Bystrzyca)