Projekt „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. Slezské Beskydy - Společné dědictvív” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


trasa rowerowa


Beskidzki Dom Zielin "Przytulia" (Brenna) → Obserwatorium Nietoperzy (Brenna) → Góra Bucze (Górki Wielkie) → Pszczele Miasteczko (Dzięgielów) → Szczyt Jahodnej (Trzyniec) → Piece Wapienne (Wędrynia) # Drewniany Kościół św. Mikołaja (Nydek) → Muzeum MUZ-IC (Bystrzyca)