Projekt „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. Slezské Beskydy - Společné dědictvív” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


trasa samochodowa


Beskidzki Dom Zielin "Przytulia" (Brenna) → Chlebowa Chata (Brenna) → Muzeum Beskidzkie (Wisła) → Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej (Istebna) → Rezerwat Przyrody "Bukowiec" (Bukowiec) → Muzeum Trzynieckiej Huty (Trzyniec) → Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (Bystrzyca) → Muzeum MUZ-IC (Bystrzyca)